پرشین گوگل

My photo

ما پس از سالها ارایه خدمات جستجو و ...
اکنون در حال راه اندازی سرویس جدیدی برای اولین بار به زبان فارسی هستیم.
اکنون این سرویس تنها برای اعضا قابل استفاده می باشد. در صورتی که مایل به عضویت هستید به آدرس ایمیل زیر نامه ای با عنوان "عضویت" برای ما بفرستید. پس از ارسال ایمیل حداکثر تا 10 روز نامه تایید عضویت برای شما ایمیل خواهد شد
joinpg2009@gmail.com